Skip Navigation

Kup teraz!

Cena:  PLN 5.00
5.00
Ilo¶ć:
drukuj
Ksi±żki czasopisma, druki

..Ogólnopolski Kwartalnik Społeczno-Kulturalny "Nadwisłocze" Nr 1(30)/2011

Nadwisłocze
Spis tre¶ci:

str. 3 -Teresa Paryna, Beatyfikacja Jana Pawła II. Wiersze.

Mielecjana i Regionalia
str. 5 - Włodzimierz G±siewski, W Bogu tylko człowiek tu zwycięża...; tenże, Ks. Marek Łabuz, Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 1. Okólniki rozesłane przez Kurię tarnowsk± w latach 1951-1956 (notka bibliograficzna); tenże, Ks. Janusz Królikowski, Tylko Jezus Chrystus. Duchowa lektura Listu do Filipian (notka bibliograficzna).
str. 6 - Włodzimierz G±siewski, Prezentacja i promocja „Studiów Regionalnych".
str. 7 - Włodzimierz G±siewski, Ks. dr Norbert Rucki rodem z Kliszowa.
str. 8-9 - Bartosz Walicki, Nowe publikacje sokołowskie.
str. 9 - Włodzimierz G±siewski, Gazeta Tuszowska.

Mielecjana i Regionalia - katyńsko - smoleńskie
str. 10-12 - Włodzimierz G±siewski, Katyń-Smoleńsk-Mielec-1940-2010-2011.
str. 12-13 - Leszek Deptuła we wspomnieniach. Stanisław Żelichowski. Wiesław Rygiel. Bogusława Boyen z d. Deptuła.
str. 14-15 - Uczcili pamięć poległych na Wschodzie (Obchody rocznic Katynia i Smoleńska w Dębicy mie¶cie i gminie oraz  w Ropczycach).
str. 15-19 - Włodzimierz G±siewski, Astronom z Mielca dr Antoni Kania (1900-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu, por. art. rezerwy WP - zamordowany przez NKWD w Charkowie.
str. 19 - Mieczysław Kuriański, Katyńskie rozważanie.

Mielecjana i Regionalia - Judaica
str. 20 - Włodzimierz G±siewski, Melitser Jidn Żydzi mieleccy w fotografii.
str. 21 - Mieleckie Judaica w sztuce.

Wspomnieniowe Nadwisłocze
str. 22-25 - Janina Korpanty, Rodzina Korpantych (6).
str. 25-29 - Teofil Lenartowicz, Przecławskie wspomnienia, cz. X. W jaskini lwa.

Nadwisłocze emigracyjne
str. 30-35 - List z podróży do Ameryki. Wyd. i opr. Krystyna Gargas-G±siewska.

Kresowe Nadwisłocze
str. 36-40 - Mieczysław Kuriański, Ze wspomnień repatrianta - Memories of repatriate. IV. U progu nowej rzeczywisto¶ci. Lata zmian - On the Thershold of a New Reality. Years of Change (1982-1994).
str. 41 - Włodzimierz G±siewski, Krzyże kresowe (wiersz i zdjęcia).

Historia i ludzie
str. 42-44 - Marian Piórek, Losy wojenne rodziny Jachyrów z Cmolasu i zabójstwo, ale jakie?
str. 44 - Włodzimierz G±siewski, Marian Piórek, Zapomniane karty z dziejów Dzikowca i okolic (notka bibliograficzna).
str. 45 - Włodzimierz G±siewski, Okupacyjne zbrodnie na Ziemi Mieleckiej.
str. 46-47 - Włodzimierz G±siewski, Wywiad z Justyn± Łuczaj Salej - reżyserem i autork± scenariusza filmu dokumentalnego pt. „Archiwum istnień".
str. 47-49 - Włodzimierz G±siewski, Hitlerowskie „naukowe badania" antropologiczne w Borowej k. Mielca.
Historia i wiara
str. 50 - Włodzimierz G±siewski, Wspomnienie arcybiskupa Życińskiego.
str. 51 - Ryszard M¶cisz, Teologiczny sukces licealistki z Jeżowego.
str. 52-54 - Ks. Józef Mandziuk, Postacie z dziejów Ko¶cioła katolickiego na ¦l±sku w czasach nowożytnych. Cz. XI. Jerzy Wilhelm Neuhertz i jego polichromia krzeszowska; Antoni Dorazil - twórca rzeĽb w krzeszowskim mauzoleum piastów; Franciszek Zeller - twórca stall w ko¶cile pw. ¶w. Wincentego we Wrocławiu; O. Fryderyk Wolf von Ludingshausen - pierwszy rektor Akademii Leopolyńskiej.

Literackie Nadwisłocze
str. 55 - Mieczysław Kuriański, Rado¶ć zmartwychwstania; New age i Wielkanoc; Na Twoje imieniny.
str. 55 - Włodzimierz G±siewski, Album Urywek z życia Józefy Kardy¶, Tomasza Pyciora, Jana ¦piewaka, Stanisława Kality, Stanisławy Owcarz oraz Janusz Kapu¶ciński, Posłuchaj wiatru!!! Posłuchaj! (notki bibliograficzne).
str. 56 - Ryszard M¶cisz, Dominika i Karolina poezj± zawojowały Warszawę.
str. 57 - Jolanta Sobczyk, Promocja tomiku wierszy pt. „Mowa wiatru" Kazimiery Szczykutowicz.
str. 57 - Kazimierz Linda, Próg (Threshold). Ofiarom Smoleńska - wiersz z tomiku poetyckiego.
str. 57 - Włodzimierz G±siewski, Zdzisława Górska, Przyl±dek mojej nadziei (notka bibliograficzna).
str. 57 - Marian Berkowicz, Deficyt sensu. Wrota czasu - wiersz z tomiku poetyckiego.
str. 58-59 - Ryszard M¶cisz, Miejsce, słowa i prawda czasu, czyli „Jesień 2" Mirosława Osowskiego.
str. 59 - Krzysztof Graboń, Czy to jest sen? O poezji Olgi Lalić-Krowickiej.
str. 60 - Mirosław Osowski, Erotyczna „Ona" - o tomiku wierszy Andrzeja Moskala.
str. 61 - Danuta Ko¶la, Córki dobrych Ojców; Różańcowe okruchy.
str. 61 - Włodzimierz G±siewski, Harfa w chmurach Kazimierza Treli.

Kultura i cywilizacja
str. 62 - Włodzimierz G±siewski, Edward Daniel poeta, malarz i muzyk zapomniany (1921-1986) w 90. rocznicę urodzin.
str. 63 - Bronisław Dryja, O kobiecie i nie tylko słów kilka.

Obronne Nadwisłocze
str. 64-65 - Bronisław Kowalczuk, Wojskowy perłowy jubileusz.
str. 65 - Włodzimierz G±siewski, Mapa Lager Mielec (informacja).