Skip Navigation

Kup teraz!

Cena:  PLN 29.90
29.90
Ilość:
drukuj
Harcerstwo, skauting, Szare Szeregi

Metoda pracy harcerskiej w zarysie

Metoda pracy harcerskiej

Fotografie archiwalne Komendy Chorągwi Podkarpackiej w Rzeszowie; J.Gajda, J.Kwaśniewicz, M.Kowal, A.Łokaj, W.Podleśny, Z.Świeca, oraz Komendy Hufca w Tarnowie.

 

Omówione zagadnienia: metodyka pracy w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, praca drużyn starszoharcerskich, kadra i kręgi instruktorskie, rola drużyn harcerskich "Nieprzetartego Szlaku" w integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Spis treści:

Wstęp - harcerstwo, jakiego oczekujemy.

Rozdział I

Wybrane aspekty metody pracy harcerskiej

1. geneza i tradycje wychowania harcerskiego w Polsce

2. Harcerstwo polskie na tle Ruchu skautowego - perspektywy

Miejsce metodyki wychowania harcerskiego w teorii wychowania

4. Rola organizacji harcerskiej w systemie wychowania obywatelskiego

5. Charakterystyka harcerskiego systemu wychowawczego - jego pedagogiczna analiza

6. determinanty skutecznego wychowania w harcerstwie

7. Projektowanie zmian w metodyce grup wiekowych

rozdział Ii

Metodyka pracy w gromadach zuchowych

1. Gromada zuchowa jako środowisko wychowania

...

Metoda pracy harcerskiej