Skip Navigation

Kup teraz!

Cena:  PLN 34.00
34.00
Ilość:
drukuj
Harcerstwo, skauting, Szare Szeregi

Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego Oldze i Andrzeju Małkowskich

Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju!
Niezwykłe biografie Olgi Drahonowskiej i Andrzeja Małkowskiego w świetle nowych dokumentów, odkryć, relacji, listów, zdjęć. Idziemy tropem Druhny Oleńki i Druha Andrzeja od dzieciństwa po dni ostatnie, od pierwszych drużyn skautowych we Lwowie po twórcze działania naszych harcerzy dziś. Jest to pierwsza książka z cyklu Wierna rzeka harcerstwa.