Skip Navigation

Kup teraz!

Cena:  PLN 24.90
24.90
Ilo¶ć:
drukuj
Mielec i okolice,
mielecjana

..Mieleckie zapiski nr 9-11, ROCZNIK ZIEMI MIELECKIEJ 2006-2008

Rocznik Ziemi Mieleckiej 2006-2008
 Potrójne Mieleckie Zapiski nr 9-11 z podtytułem Rocznik Ziemi Mieleckiej objęły lata 2006-2008 oraz kilka wydarzeń z 2009 roku. 

Pod koniec stycznia 2010 r. ukazały się kolejne Mieleckie Zapiski nr 9-11. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2006-2008. Redakcji wydania dokonał Włodzimierz G±siewski, za¶ w skład zespołu redakcyjnego weszli: Maria Błażków, Bogumiła Gajowiec, Krystyna Gargas-G±siewska, Janusz Grdeń, Anna Jabłońska, Jadwiga Jankowska, Jerzy Kazana, Barbara Kowalczuk, Bronisław Kowalczuk, Józefa Krasoń, Andrzej Krempa, ks. Janusz Królikowski, Jacek Krzysztofik, Tadeusz Łakomy, Andrzej Przybyszewski, Maria Przybyszewska, Marek Skalski, Elżbieta Minorczyk, Janusz Strzała, Zbigniew Wicherski, Jolanta Witek, Józef Witek, Janusz Zborowski.

Na 320 stronach w poszczególnych działach, zawieraj± następuj±ce artykuły:

I. Z HISTORII MIELCA I REGIONU
Włodzimierz G±siewski, Gen. Władysław Sikorski - syn Ziemi Mieleckiej. Pierwsze lata upamiętniania;
Andrzej Krempa, Placówka Stutzpunktu w Padwi Narodowej:
Włodzimierz G±siewski, 550 lat królewskich praw miejskich Mielca (1457-2007) publikacje, rocznice, obchody; Stanisław Brekiesz, Lokacja Mielca w ¶wietle Aktu Lokacyjnego z 1470 r.;

II. KRONIKA SPOŁECZNO-KULTURALNO-O¦WIATOWA 70. rocznica wybuchu II wojny ¶wiatowej 1-17 wrze¶nia 1939 r.
Anna Jabłońska, Mielczanie pamiętaj±;
Mirosław Ciesielski, 70. rocznica wybuchu II wojny ¶wiatowej (Wyst±pienie podczas uroczysto¶ci na placu AK w Mielcu 8IX 2009 r.);
Janusz Grdeń, Sesja popularnonaukowa z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny ¶wiatowej;
Włodzimierz G±siewski, Władysław Kawa (1891 - 1940) nauczyciel i oficer WP zamordowany w Katyniu;
Maria Błażków, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu - 60 lat minęło:
Józefa Krasoń, 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu (1947-2007);
Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń, 5 lat Turnieju Poetyckiego „ O Srebrne Pióro Prezydenta Miasta Mielca "; Zbigniew Michalski, Kalendarium działalno¶ci Grupy Literackiej „Słowo" przy Towarzystwie Miło¶ników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu:
Barbara Kowalczuk, Rubinowy jubileusz Chóru „Akord" w Mielcu;
Jadwiga Jankowska, 50-lecie mieleckich nauczycieli Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP;
Włodzimierz G±siewski, Nauczyciele zwi±zkowcy Ziemi Mieleckiej. Eugeniusz Kahl (1912-1985);
Marek Skalski, Curriculum vitae Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

III. LUDZIE ZIEMI MIELECKIEJ I OKOLIC
Tadeusz Łakomy, Stanisław i Albina Brekieszowie - mieleccy profesorowie;
Bogumiła Gajowiec, Przyczynek do biografii Stanisława i Albiny Brekieszów;
Włodzimierz G±siewski, Dębicki Eugeniusz Lucjan (Łucjan) (1900-1969) księgarz mielecki - w 40. rocznicę ¶mierci;
Włodzimierz G±siewski, Maci±ga Mirosław (1932-1993). Miło¶nik Ziemi Mieleckiej, dr nauk humanistycznych, nauczyciel, historyk, dziennikarz;
Jolanta Witek, Docent Stefan Witek;
Włodzimierz G±siewski, Wyróżnieni członkowie Towarzystwa Miło¶ników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w latach 2006-2008;

IV. ZAPISKI REGIONALNE
Jerzy Kazana, Zbigniew Wicherski, Pamięć Żołnierzy - Górników Represjonowanych w latach 1949-1959;
Włodzimierz G±siewski, Uwolnić duszę drzewa - 5-lecie pracy twórczej Wiesławy Weroniki Górak:
ks. Janusz Królikowski, Geneza kultury współczesnej w monastycyzmie;

Józef Witek (opisy), Włodzimierz G±siewski (zdjęcia i uzupełnienia), Kapliczki i figury przydrożne na terenie Mielca i mieleckich parafii - cz. II - figury;
Maria Przybyszewska, Miejsca Kultu Maryjnego na terenie gminy Radomy¶l Wielki;
Marek WoĽniak, Szlakiem wybitnych postaci Ziemi Mieleckiej, rajdy turystyczno-historyczne TMZM i PTTK w Mielcu;
Zbigniew Wicherski. Plenery Klubu ¦rodowisk Twórczych TMZM w latach 2008-2009;

V. FOTO ZAPISKI REGIONALNE
Janusz Strzała, Włodzimierz G±siewski, Bogusław Maksymowicz - fotograf Ziemi Mieleckiej;
Włodzimierz G±siewski, 110 lat mieleckiej fotografii. Pogrzeb Józefa Piłsudskiego na zdjęciach Wiktora Jadernego;

VI. RECENZJE - OMÓWIENIA - NOTY
Bogumiła Gajowiec, Takie s± prawidła powie¶ci. Druga czę¶ć wielkiego cyklu powie¶ciowego Włodzimierza Kłaczyńskiego:
Zbigniew Michalski, Halina Działowska - poezja dobroci;
Włodzimierz G±siewski, Edward Guziakiewicz. Barbara Kowalczuk, Bronisław Kowalczuk, ks. Janusz Królikowski, Jacek Krzysztofik, Krystyna Kunert, Andrzej Przybyszewski, Jolanta Strycharz, Stanisław Wanatowicz, Zbigniew Wicherski, Mielecjana i regionalia w latach 2006-2008.

Wydawc± jest Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Współpraca wydawnicza: Agencja Wydawnicza „Promocja" w Mielcu. Druk opłacono dzięki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Mielcu. Redakcja, koncepcja, skład komputerowy i projekt okładki: Włodzimierz G±siewski: Korekta i adiustacja: Ewa Aleksiej, Bogumiła Gajowiec. Druk: Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek w Mielcu.
Mieleckie zapiski nr 9-11
Informacje wydawnicze
Spis tre¶ci
Nota biograficzna