Skip Navigation

Kup teraz!

Cena:  PLN 39.00
39.00
Ilość:
drukuj
Judaica

Łódzkie judaika na starych pocztówkach Lodz Judaica in Old Postcards

Książka zawiera kilkadziesiąt zdjęć prezentujących życie społeczności żydowskiej w Łodzi na początku XX wieku. Album ukazuje specyficzny koloryt miasta, które było jednym z największych skupisk ludności żydowskiej na ziemiach polskich. Na kartach książki odnajdujemy świat, którego już nie ma - nieistniejące ulice, domy, synagogi. Poznajemy sylwetki najwybitniejszych przedstawicieli społeczności żydowskiej. Stare fotografie oddają magię ziemi obiecanej, monumentalność jej fabryk, szpetotę przedmieść i niezwykły urok kamienic.
 Autor próbuje przywrócić pamięć miejsc, kamienic, całych kwartałów, które przeminęły, utraciły swą historię i przeszłość. Tak jak przeminęli ich mieszkańcy - Gmina Wyznaniowa Żydowska stanowiła, tak samo jak Łódź, swoisty fenomen rozwoju: w roku 1807 Łódź zamieszkiwało 55 Żydów na 430 mieszkańców, w roku 1909 społeczność żydowska liczyła już 88,200 osób na ogólną liczbę 393,500 mieszkańców, natomiast przed wybuchem II wojny światowej Gmina Żydowska to już około 230,000 członków (blisko 40 % mieszkańców miasta).

(twarda oprawa)

The book contains several dozen pictures, presenting the life of the Jewish community in Łódź at the beginning of the 20th century. The album renders the distinct color of the town, which used to be one of the largest Jewish centers on the Polish lands. Pages of this book reveal a world that exists no more - non-existing streets, houses, synagogues. We learn about most prominent members of the Jewish community. The old photographs render the magic of the „Promised Land", the monumentality of the manufactures, the ugliness of the suburbs and the extraordinary beauty of the tenement houses. (hard cover)