Skip Navigation

Kup teraz!

Cena:  PLN 0.00
PLN 44.00
0.00
Ilość:
drukuj
Mielec i okolice,
mielecjana

...Zagłada Żydów mieleckich wyczerpane II wydanie

Rocznik mielecki 2011-2012

Na okładce projekt nowego kościoła w Mielcu-Osiedlu z 1958 r.

ARTYKUŁY

Historia

Marek Zalotyński (Mielec)  

Całe życie uczył miłości Boga i Polski. 

Rzecz o księdzu Józefie Smaczniaku (1895-1942 ).

Marek Radkowski ( Mielec).                                                                                                       Koleje wąskotorowe w okolicach Mielca w latach 1916-1969.

Mirosław Surdej (Rzeszów)                                                                                          

Działalność Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie powiatu mieleckiego           w latach 1945-1947/47.  

Mirosław Romański  (Rzeszów)

Duchowieństwo  ziemi mieleckiej w walce z władzami komunistycznymi (1945-1975).

Jerzy Skrzypczak (Mielec)                                                                                                       Droga przez mękę. Starania obudowę nowego kościoła w Mielcu-Osiedlu

 w latach 1952-1973.

 

W 100 rocznicę powstania skautingu-harcerstwa w Mielcu 1911-2011

 

Jerzy Skrzypczak (Mielec)Kawa   Władysław (1891-1940)-nauczyciel Państwowego Gimnazjum w Mielcu, komendant hufca ZHP, podporucznik rezerwy WP, katyńczyk.

Jerzy Skrzypczak (Mielec)                                                                                                    Wagner   Zdzisław (1891-1940)- nauczyciel Państwowego Gimnazjum w Mielcu,komendant hufca ZHP, podporucznik rezerwy WP, katyńczyk  

 

PRZYCZYNKI I KOMUNIKATY

Marek Florek (Lublin)                                                                                                         Pochówki rodziny Ossolińskich w kościele pw.NMP i Św. Jacka.

Stanisław Wanatowicz (Mielec)                                                                                        Horowitzowie-dynastia rabinów mieleckich.

Piotr Miodunka (Kraków)                                                                                                 Ludność Mielca w latach 1857-1931 na podstawie spisów ludności.

Tadeusz Zych (Tarnobrzeg) Dwie akcje na więzienie w Mielcu w relacji                              Jana Mazura "Stalowego" .

Bogumiła Gajowiec (Mielec)                                                                                                   Harbina. Rzecz o Marii z Esterhazych Mycielskiej.

Krzysztof Haptaś (Mielec ) Wydawnictwa historyczne wydane na terenie powiatu mieleckiego w latach 2009-2010

 

MATERIAŁY

Krzysztof Haptaś (Mielec)

                                                                                                ist Aleksandra Sękowskiego do księcia Henryka Lubomirskiego z