Skip Navigation

Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Mielecka Grupa Literacka SŁOWO Wierszem...


PROGRAM GRUPY LITERACKIEJ „.SŁOWO” w MIELCU
„Słowo jest wielką tajemnicą. Magiczna siła słowa tkwi w jego zdolności wywoływania obrazów. Jest ono niewidzialnym znakiem rzeczy postrzeganych zmysłami.”
(Jan Parandowski, „Alchemia słowa”)
I
Grupa Literacka „SŁOWO”, jako inicjatywa społeczna twórców zrzeszonych uprzednio w Klubie Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, powstała 2 września 2006 roku na zebraniu założycielskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu
II
Grupa Literacka „SŁOWO”, zwana w dalszej części tego programu „Grupą”, działa po to, aby skupiać wszystkich twórców, bez ograniczeń wiekowych, którzy poprzez swoje publikacje i zaangażowanie społeczne chcą się przyczynić do nieustannego odkrywania bogactwa języka polskiego, a tym samym przekazywania w swoich utworach własnego oryginalnego spojrzenia na świat i wydarzenia, jakie rozgrywają się w naszej epoce.

Szukając domu Wiersze wędrujące

Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Autor: Andrzej Talarek
Wydawca:Drukarnia Diecezji Sandomierskiej Sandomierz 2012
Stron 106
ISBN 978-83-257-0414-8

PLN 14.90

Szukanie Boga. dramat. scena młodych. slang

Szukanie Boga. dramat. scena młodych. slang
Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Edward Guziakiewicz
Nakładem autora
Wydanie II poprawione
ISBN: 978-83-925439-5-4

PLN 14.50

Szurnięte anioły

Szurnięte anioły
Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Tomik poetycki !!!!!!!!!
Słowo: Andrzej Ciach
Grafika: Krzysztof Krawiec
Zamiast wstępu: Andrzej Potocki
Wydawca: Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu-Muzeum Regionalne w Mielcu Mielec 2009
Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 21
Stron 83
ISBN 987-83-61911-00-5

PLN 22.50

Słonecznikowy król

Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Autor:Wojciech Szczurek
Wydawca:Nakładem środków własnych autora Wetlina 2013
Stron 127
ISBN 978-83-929627-4-8

PLN 30.00

Tęczowy kryształ

Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Autor:Katarzyna Łysoń
Wydawca: Wydawnictwo MERITUS 2013
Stron 229
ISBN 978839345680-2

PLN 25.00

WE WSZYSTKIM

WE WSZYSTKIM
Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

wiersze...
Autor: Ks. Jerzy Janeczek
nakład chyba wyczerpany...

PLN 8.00

Wyśpiewać zdziwienie

Wyśpiewać zdziwienie
Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Wojciech Szczurek
Wydanie I Mielec 2009
Wydano nakładem środków własnych autora
ISBN: 978-83-929627-0-0

PLN 14.00

Węglem malowane

Węglem malowane
Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Autor: Magdalena Korzeń
Redakcja: Zbigniew Michalski
Grafika: Marcin Niziurski
Biblioteczka Mieleckiej Grupy Literackiej "Słowo"
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu
Mielec 2009
Nakładem własnym autora
ISBN 978-83-929668-0-7
Stron 48

PLN 19.00

Z podróży na wyspy słowa

Z podróży na wyspy słowa
Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Pierwszy Almanach Twórców Grupy Literackiej "Słowo".
Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera
Mielec 2007
Redakcja: Maria Błażków, Zbigniew Michalski, Krystyna Philip, Janusz Zborowski
Korekta: Bogumiła Gajowiec
Na okładce: Panorama Mielca - olej Henryk Momot, obraz ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Mielcu
Jadernówka - akwarela Krystyny Gargas-Gąsiewskiej
Zdjęcia i reprodukcja: Zbigniew Wicherski, Maria Błażkow, zb. pryw.
Grafika: Młodzieżowe Warsztaty Plastyczne SCK w Mielcu pod kierunkiem Edwarda Kociańskiego
Publikację wydano ze środków uzyskanych od Starostwa Powiatowego w Mielcu
ISBN: 978-83-925751-0-8

PLN 12.90

Zakręty

Zakręty
Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Zbigniew Michalski

PLN 25.00

Zostawić ślad

Zostawić ślad
Poezja i Grupa Literacka SŁOWO

Tomasz Pycior
Biblioteczka Mieleckiej Grupy Literackiej "Słowo"
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym
Tuszów Narodowy 2009
ISBN: 978-83-928274-2-9
Stron: 75

PLN 11.00
 
Stron: | 1 | 2 |