Skip Navigation
Zbigniew Michalski

Poezja i Grupa Literacka SŁOWO - Zbigniew Michalski

nota o autorze:

Zbigniew Michalski - urodzony 11 września 1952 r. w Mielcu. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im.  Janka Bytnara w Kolbuszowej. Po przerwanych studiach na SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie pracował w WSK Mielec, w Gminnym Ośrodku Kultury w Niwiskich, gdzie pełnił funkcję dyrektora, i w PKP. Pierwszy tomik „Na pięciolinii życia" wydał w roku 2004. W tym samym roku ukazała się jego wersja internetowa. Autor fraszek i aforyzmów. Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich oraz na fraszkę i aforyzm. Publikuje swoje utwory w prasie regionalnej i ogólnopolskiej.

Animator działającej od 2006 roku Grupy Literackiej „Słowo" przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława  Szafera, pełniący obecnie funkcję prezesa tejże Grupy i członka Zarządu wspomnianego Towarzystwa. Współredaktor pierwszego almanachu twórców Grupy Literackiej „Słowo", który ukazał w 2007 roku, pt. „Z podróży na wyspy słowa". W 2008 roku wydał tomik „Zakręty", a także jego wiersze trafiły do „Mieleckich Zapisków 7-8". W roku 2009 współredagował almanach „W rytmie słowa", wydał tomik „Jeszcze", wydał drugie wydanie tomiku „Na pięciolinii życia", a także jego wiersz trafił do wydania pokonkursowego „Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary". Opublikował dotychczas ponad 150 artykułów w czasopismach regionalnych i ogólnokrajowych w „Wizjerze Regionalnym", „Korso", „Wydarzeniach", „Farze Mieleckiej", „Wieściach Regionalnych", „Nadwisłoczu" i „Nasz dom - Rzeszów".


za: słowo.ovh.org