Skip Navigation
Panorama

historia kamienicy

Księgarnia stoi na miejscu domu, który spłonął doszczętnie w 1900 roku w wielkim pożarze starego centrum miasta. Na tę pamiątkę we fronton domu została wmurowana instalacja złożona ze stopionego szkła i metalu - pozostałość z butelek i beczek zespolonych wysoką temperaturą, a składowanych w piwnicy dla mieszczącego się na piętrze kamienicy "Hotelu Polskiego".