Skip Navigation
Certyfikat dla małych księgarni
Certyfikat dla małych księgarni

Certyfikat dla małych księgarni

Na prośbę Instytutu Książki przekazujemy informację dot. dodatkowego naboru do programu "Certyfikat dla małych księgarni": Instytut Książki prowadzi program „Certyfikat dla małych księgarni”. Księgarze prowadzący małe, niezależne księgarnie mogą w nim otrzymać wsparcie (bez wkładu własnego!) w wysokości aż do 40 tys. zł m.in. na pokrycie kosztów stałych prowadzenia lokalu, na jego promocję, zakup sprzętu i wyposażenia, na działania promujące czytelnictwo. Więcej informacji na stronie: https://instytutksiazki.pl/pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,certyfikat-dla-malych-ksiegarni,55.html KSIĘGARNIA DĘBICKICH jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki "Certyfikat dla małych księgarni" i uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. zł z przeznaczeniem na koszty konsultingu i promocji księgarni, koszty stałe utrzymania lokalu księgarni i zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.
Oczekujemy gratulacji 🙂 oraz licznych odwiedzin szanownej klienteli!