Skip Navigation
"Jędrusie" - koncert

w hołdzie "Jędrusiom"

Podstawowa nota informacyjna na temat "Jędrusiów":

     „Jędrusie" - niepodległościowa, konspiracyjna organizacja
założona w końcu 1939 r. w Tarnobrzegu przez nauczyciela, a niegdyś
ucznia mieleckiego gimnazjum - porucznika Władysława Jasińskiego
„Jędrusia". Początkowo zrzeszała młodzież skupioną wokół tajnej gazetki
„Odwet". Oprócz działalności wydawniczej i charytatywnej, „Jędrusie"
prowadzili również działalność wojskową, wymierzoną przeciwko
hitlerowskim okupantom.

Po wojnie gnębieni przez aparat komunistycznej represji, który dążył
do fizycznej likwidacji członków wszelkich formacji niepodległościowych,
widząc w nich podstawową przeszkodę na drodze do całkowitego
podporządkowania Polski władzy sowieckiej. Wobec samego komunizmu
„Jędrusie" byli nieufni jeszcze podczas działań przeciwko
szowinistycznej III Rzeszy.

Do wiosny 1940 nazywana „Odwetem", następnie „Jędrusiami" (od
pseudonimu Jasińskiego). W 1940 jej wpływy obejmowały powiaty:
tarnobrzeski, opatowski, sandomierski i mielecki. Akcje zbrojne
rozpoczęła w 1941 od konfiskat w majątkach znajdujących się pod zarządem
niemieckim.

Pierwsza z większych akcji „Jędrusiów" przeprowadzona została 12 III
1943 (dowódcą „Jędrusiów" był wówczas J. Wiącek „Sowa", który objął tę
funkcję po śmierci Jasińskiego 9 I 1943). Przy współudziale miejscowej
placówki Armii Krajowej „Jędrusie" rozbili wówczas więzienie w Opatowie i
uwolnili ponad 50 osób. 29 III 1943 w podobnej akcji w Mielcu wraz z
patrolem bojowym AK uwolnili 180 więźniów.

W listopadzie 1943 „Jędrusie" jako zwarta jednostka organizacyjna
podporządkowani zostali dowództwu AK, ale do końca zachowali nazwę i
pełną odrębność.

za: mielczanie.wordpress.com